Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области: 

- Компютърни науки на името на Джон Атанасов; 

- Математика на името на акад. Никола Обрешков; 

- Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов; 

- Физика на името на акад. Георги Наджаков; 

- Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев; 

- Медицина и биология на името на акад. Методи Попов; 

- Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов; 

- Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев; 

- Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски; 

- Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето; 

- Икономика на името на акад. Евгени Матеев. 


Повече информация

 

Изтегли
Календар